• Bo Phun Suong Chuyen Nghiep Gia Re 14 Bec Phun-24%

  Trọn bộ phun sương 15 béc SP-75

  TRỌN BỘ PHUN SƯƠNG ĐẦY ĐỦ PHỤ KIỆN
  Máy bơm phun sương SP-75 24V Smartpumps
  Nguồn điện Adaptor 220V – 24V
  Béc phun sương 15 cái (tuỳ chọn béc số 2 đến số 8)
  Đế gắn béc thằng 1 lổ 14 cái.
  Đế gắn béc cuối 1 lổ.
  Ống phun sương 8mm dài 20 mét.
  Ống nước vào 12mm dài 2 mét.
  Bình lọc nước phun sương.
  Lõi lọc nước phun sương.
  Nối nhanh ống 8mm và 21mm
  Bảo hành máy bơm: 6 tháng.
  Bảo hành adaptor: 3 tháng
  Phụ kiện và màng bơm không bảo hành.
  Phân phối: Máy Bơm Mini MBM
  Sản phẩm cao cấp
  Khẳng định độ an toàn, chất lượng sản phẩm với người tiêu dung.
  Hổ trợ kỹ thuật vĩnh viễn.
  TƯ VẤN KỸ THUẬT – MUA HÀNG
  0908997823 – 0908997872
  0907204310 – 02873030399

  1,169,000 1,545,000 

  Trọn bộ phun sương 15 béc SP-75

  1,169,000 1,545,000 
 • Bo Phun Suong Chuyen Nghiep Gia Re 14 Bec Phun-24%

  Trọn bộ phun sương 14 béc SP-75

  TRỌN BỘ PHUN SƯƠNG ĐẦY ĐỦ PHỤ KIỆN
  Máy bơm phun sương SP-75 24V Smartpumps
  Nguồn điện Adaptor 220V – 24V
  Béc phun sương 14 cái (tuỳ chọn béc số 2 đến số 8)
  Đế gắn béc thằng 1 lổ 13 cái.
  Đế gắn béc cuối 1 lổ.
  Ống phun sương 8mm dài 19 mét.
  Ống nước vào 12mm dài 2 mét.
  Bình lọc nước phun sương.
  Lõi lọc nước phun sương.
  Nối nhanh ống 8mm và 21mm.
  Bảo hành máy bơm: 6 tháng.
  Bảo hành adaptor: 3 tháng
  Phụ kiện và màng bơm không bảo hành.
  Phân phối: Máy Bơm Mini MBM
  Sản phẩm cao cấp
  Khẳng định độ an toàn, chất lượng sản phẩm với người tiêu dung.
  Hổ trợ kỹ thuật vĩnh viễn.
  TƯ VẤN KỸ THUẬT – MUA HÀNG
  0908997823 – 0908997872
  0907204310 – 02873030399

  1,149,000 1,507,000 

  Trọn bộ phun sương 14 béc SP-75

  1,149,000 1,507,000 
 • Bo Phun Suong Chuyen Nghiep Gia Re 13 Bec Phun-23%

  Trọn bộ phun sương 13 béc SP-75

  TRỌN BỘ PHUN SƯƠNG ĐẦY ĐỦ PHỤ KIỆN
  Máy bơm phun sương SP-75 24V Smartpumps
  Nguồn điện Adaptor 220V – 24V
  Béc phun sương 13 cái (tuỳ chọn béc số 2 đến số 8)
  Đế gắn béc thằng 1 lổ 12 cái.
  Đế gắn béc cuối 1 lổ.
  Ống phun sương 8mm dài 18 mét.
  Ống nước vào 12mm dài 2 mét.
  Bình lọc nước phun sương.
  Lõi lọc nước phun sương.
  Nối nhanh ống 8mm và 21mm.
  Bảo hành máy bơm: 6 tháng.
  Bảo hành adaptor: 3 tháng
  Phụ kiện và màng bơm không bảo hành.
  Phân phối: Máy Bơm Mini MBM
  Sản phẩm cao cấp
  Khẳng định độ an toàn, chất lượng sản phẩm với người tiêu dung.
  Hổ trợ kỹ thuật vĩnh viễn.
  TƯ VẤN KỸ THUẬT – MUA HÀNG
  0908997823 – 0908997872
  0907204310 – 02873030399

  1,129,000 1,469,000 

  Trọn bộ phun sương 13 béc SP-75

  1,129,000 1,469,000 
 • Bo Phun Suong Chuyen Nghiep Gia Re 12 Bec Phun-23%

  Trọn bộ phun sương 12 béc SP-75

  TRỌN BỘ PHUN SƯƠNG ĐẦY ĐỦ PHỤ KIỆN
  Máy bơm phun sương SP-75 24V Smartpumps
  Nguồn điện Adaptor 220V – 24V
  Béc phun sương 12 cái (tuỳ chọn béc số 2 đến số 8)
  Đế gắn béc thằng 1 lổ 11 cái.
  Đế gắn béc cuối 1 lổ.
  Ống phun sương 8mm dài 17 mét.
  Ống nước vào 12mm dài 2 mét.
  Bình lọc nước phun sương.
  Lõi lọc nước phun sương.
  Nối nhanh ống 8mm và 21mm.
  Bảo hành máy bơm: 6 tháng.
  Bảo hành adaptor: 3 tháng
  Phụ kiện và màng bơm không bảo hành.
  Phân phối: Máy Bơm Mini MBM
  Sản phẩm cao cấp
  Khẳng định độ an toàn, chất lượng sản phẩm với người tiêu dung.
  Hổ trợ kỹ thuật vĩnh viễn.
  TƯ VẤN KỸ THUẬT – MUA HÀNG
  0908997823 – 0908997872
  0907204310 – 02873030399

  1,109,000 1,431,000 

  Trọn bộ phun sương 12 béc SP-75

  1,109,000 1,431,000 
 • Bo Phun Suong Chuyen Nghiep Gia Re 11 Bec Phun-21%

  Trọn bộ phun sương 11 béc SP-75

  TRỌN BỘ PHUN SƯƠNG ĐẦY ĐỦ PHỤ KIỆN
  Máy bơm phun sương SP-75 24V Smartpumps
  Nguồn điện Adaptor 220V – 24V
  Béc phun sương 11 cái
  (tuỳ chọn béc số 2 đến số 8)
  Đế gắn béc thằng 1 lổ 10 cái.
  Đế gắn béc cuối 1 lổ.
  Ống phun sương 8mm dài 16 mét.
  Ống nước vào 12mm dài 2 mét.
  Bình lọc nước phun sương.
  Lõi lọc nước phun sương.
  Nối nhanh ống 8mm và 21mm.
  Bảo hành máy bơm: 6 tháng.
  Bảo hành adaptor: 3 tháng
  Phụ kiện và màng bơm không bảo hành.
  Phân phối: Máy Bơm Mini MBM
  Sản phẩm cao cấp
  Khẳng định độ an toàn, chất lượng sản phẩm với người tiêu dung.
  Hổ trợ kỹ thuật vĩnh viễn.
  TƯ VẤN KỸ THUẬT – MUA HÀNG
  0908997823 – 0908997872
  0907204310 – 02873030399

  1,094,000 1,393,000 

  Trọn bộ phun sương 11 béc SP-75

  1,094,000 1,393,000 
 • Bo Phun Suong Chuyen Nghiep Gia Re 10 Bec Phun-20%

  Trọn bộ phun sương 10 béc SP-75

  TRỌN BỘ PHUN SƯƠNG ĐẦY ĐỦ PHỤ KIỆN
  Máy bơm phun sương SP-75 24V Smartpumps
  Nguồn điện Adaptor 220V – 24V
  Béc phun sương 10 cái (tuỳ chọn béc số 2 đến số 8)
  Đế gắn béc thằng 1 lổ 9 cái.
  Đế gắn béc cuối 1 lổ.
  Ống phun sương 8mm dài 15 mét.
  Ống nước vào 12mm dài 2 mét.
  Bình lọc nước phun sương.
  Lõi lọc nước phun sương.
  Nối nhanh ống 8mm và 21mm.
  Trọng lượng: 2 Kg
  Bảo hành máy bơm: 6 tháng.
  Bảo hành adaptor: 3 tháng
  Phụ kiện và màng bơm không bảo hành.
  Phân phối: Máy Bơm Mini MBM
  Sản phẩm cao cấp
  Khẳng định độ an toàn, chất lượng sản phẩm với người tiêu dung.
  Hổ trợ kỹ thuật vĩnh viễn.
  TƯ VẤN KỸ THUẬT – MUA HÀNG
  0908997823 – 0908997872
  0907204310 – 02873030399

  1,079,000 1,355,000 

  Trọn bộ phun sương 10 béc SP-75

  1,079,000 1,355,000 
 • Bo Phun Suong Chuyen Nghiep Gia Re 9 Bec Phun-20%

  Trọn bộ phun sương 9 béc SP-75

  TRỌN BỘ PHUN SƯƠNG ĐẦY ĐỦ PHỤ KIỆN
  Máy bơm phun sương SP-75 24V Smartpumps
  Nguồn điện Adaptor 220V – 24V
  Béc phun sương 9 cái (tuỳ chọn béc số 2 đến số 8)
  Đế gắn béc thằng 1 lổ 8 cái.
  Đế gắn béc cuối 1 lổ.
  Ống phun sương 8mm dài 14 mét.
  Ống nước vào 12mm dài 2 mét.
  Bình lọc nước phun sương.
  Lõi lọc nước phun sương.
  Nối nhanh ống 8mm và 21mm.
  Trọng lượng: 2 Kg
  Bảo hành máy bơm: 6 tháng.
  Bảo hành adaptor: 3 tháng
  Phụ kiện và màng bơm không bảo hành.
  Phân phối: Máy Bơm Mini MBM
  Sản phẩm cao cấp
  Khẳng định độ an toàn, chất lượng sản phẩm với người tiêu dung.
  Hổ trợ kỹ thuật vĩnh viễn.
  TƯ VẤN KỸ THUẬT – MUA HÀNG
  0908997823 – 0908997872
  0907204310 – 02873030399

  1,059,000 1,317,000 

  Trọn bộ phun sương 9 béc SP-75

  1,059,000 1,317,000 
 • Bo Phun Suong Chuyen Nghiep Gia Re 8 Bec Phun-19%

  Trọn bộ phun sương 8 béc SP-75

  TRỌN BỘ PHUN SƯƠNG ĐẦY ĐỦ PHỤ KIỆN
  Máy bơm phun sương SP-75 24V Smartpumps
  Nguồn điện Adaptor 220V – 24V
  Béc phun sương 8 cái (tuỳ chọn béc số 2 đến số 8)
  Đế gắn béc thằng 1 lổ 7 cái.
  Đế gắn béc cuối 1 lổ.
  Ống phun sương 8mm dài 13 mét.
  Ống nước vào 12mm dài 2 mét.
  Bình lọc nước phun sương.
  Lõi lọc nước phun sương.
  Nối nhanh ống 8mm và 21mm.
  Trọng lượng: 2 Kg
  Bảo hành máy bơm: 6 tháng.
  Bảo hành adaptor: 3 tháng
  Phụ kiện và màng bơm không bảo hành.
  Phân phối: Máy Bơm Mini MBM
  Sản phẩm cao cấp
  Khẳng định độ an toàn, chất lượng sản phẩm với người tiêu dung.
  Hổ trợ kỹ thuật vĩnh viễn.
  TƯ VẤN KỸ THUẬT – MUA HÀNG
  0908997823 – 0908997872
  0907204310 – 02873030399

  1,039,000 1,279,000 

  Trọn bộ phun sương 8 béc SP-75

  1,039,000 1,279,000 
 • Bo Phun Suong Chuyen Nghiep Gia Re 7 Bec Phun-18%

  Trọn bộ phun sương 7 béc SP-75

  TRỌN BỘ PHUN SƯƠNG ĐẦY ĐỦ PHỤ KIỆN
  Máy bơm phun sương SP-75 24V Smartpumps
  Nguồn điện Adaptor 220V – 24V
  Béc phun sương 7 cái
  (tuỳ chọn béc số 2 đến số 8)
  Đế gắn béc thằng 1 lổ 6 cái.
  Đế gắn béc cuối 1 lổ.
  Ống phun sương 8mm dài 12 mét.
  Ống nước vào 12mm dài 2 mét.
  Bình lọc nước phun sương.
  Lõi lọc nước phun sương.
  Nối nhanh ống 8mm và 21mm.
  Trọng lượng: 2 Kg
  Bảo hành máy bơm: 6 tháng.
  Bảo hành adaptor: 3 tháng
  Phụ kiện và màng bơm không bảo hành.
  Phân phối: Máy Bơm Mini MBM
  Sản phẩm cao cấp
  Khẳng định độ an toàn, chất lượng sản phẩm với người tiêu dung.
  Hổ trợ kỹ thuật vĩnh viễn.
  TƯ VẤN KỸ THUẬT – MUA HÀNG
  0908997823 – 0908997872
  0907204310 – 02873030399

  1,019,000 1,241,000 

  Trọn bộ phun sương 7 béc SP-75

  1,019,000 1,241,000 
 • Bo Phun Suong Chuyen Nghiep Gia Re 6 Bec Phun-17%

  Trọn bộ phun sương 6 béc SP-75

  TRỌN BỘ PHUN SƯƠNG ĐẦY ĐỦ PHỤ KIỆN
  Máy bơm phun sương SP-75 24V Smartpumps
  Nguồn điện Adaptor 220V – 24V
  Béc phun sương 6 cái (tuỳ chọn béc số 2 đến số 8)
  Đế gắn béc thằng 1 lổ 5 cái.
  Đế gắn béc cuối 1 lổ.
  Ống phun sương 8mm dài 11 mét.
  Ống nước vào 12mm dài 2 mét.
  Bình lọc nước phun sương.
  Lõi lọc nước phun sương.
  Nối nhanh ống 8mm và 21mm.
  Trọng lượng: 2 Kg
  Bảo hành máy bơm: 6 tháng.
  Bảo hành adaptor: 3 tháng
  Phụ kiện và màng bơm không bảo hành.
  Phân phối: Máy Bơm Mini MBM
  Sản phẩm cao cấp
  Khẳng định độ an toàn, chất lượng sản phẩm với người tiêu dung.
  Hổ trợ kỹ thuật vĩnh viễn.
  TƯ VẤN KỸ THUẬT – MUA HÀNG
  0908997823 – 0908997872
  0907204310 – 02873030399

  999,000 1,203,000 

  Trọn bộ phun sương 6 béc SP-75

  999,000 1,203,000 
 • Bo Phun Suong Chuyen Nghiep Gia Re 5 Bec Phun-15%

  Trọn bộ phun sương 5 béc SP-75

  TRỌN BỘ PHUN SƯƠNG ĐẦY ĐỦ PHỤ KIỆN
  Máy bơm phun sương SP-75 24V Smartpumps
  Nguồn điện Adaptor 220V – 24V
  Béc phun sương 5 cái (tuỳ chọn béc số 2 đến số 8)
  Đế gắn béc thằng 1 lổ 4 cái.
  Đế gắn béc cuối 1 lổ.
  Ống phun sương 8mm dài 10 mét.
  Ống nước vào 12mm dài 2 mét.
  Bình lọc nước phun sương.
  Lõi lọc nước phun sương.
  Nối nhanh ống 8mm và 21mm.
  Trọng lượng: 2 Kg
  Bảo hành máy bơm: 6 tháng.
  Bảo hành adaptor: 3 tháng
  Phụ kiện và màng bơm không bảo hành.
  Phân phối: Máy Bơm Mini MBM
  Sản phẩm cao cấp
  Khẳng định độ an toàn, chất lượng sản phẩm với người tiêu dung.
  Hổ trợ kỹ thuật vĩnh viễn.
  TƯ VẤN KỸ THUẬT – MUA HÀNG
  0908997823 – 0908997872
  0907204310 – 02873030399

  989,000 1,165,000 

  Trọn bộ phun sương 5 béc SP-75

  989,000 1,165,000 
 • Bo Phun Suong Chuyen Nghiep Gia Re 4 Bec Phun-14%

  Trọn bộ phun sương 4 béc SP-75

  TRỌN BỘ PHUN SƯƠNG ĐẦY ĐỦ PHỤ KIỆN
  Máy bơm phun sương SP-75 24V Smartpumps
  Nguồn điện Adaptor 220V – 24V
  Béc phun sương 4 cái (tuỳ chọn béc số 2 đến số 8)
  Đế gắn béc thằng 1 lổ 3 cái.
  Đế gắn béc cuối 1 lổ.
  Ống phun sương 8mm dài 9 mét.
  Ống nước vào 12mm dài 2 mét.
  Bình lọc nước phun sương.
  Lõi lọc nước phun sương.
  Nối nhanh ống 8mm và 21mm.
  Trọng lượng: 2 Kg
  Bảo hành máy bơm: 6 tháng.
  Bảo hành adaptor: 3 tháng
  Phụ kiện và màng bơm không bảo hành.
  Phân phối: Máy Bơm Mini MBM
  Sản phẩm cao cấp
  Khẳng định độ an toàn, chất lượng sản phẩm với người tiêu dung.
  Hổ trợ kỹ thuật vĩnh viễn.
  TƯ VẤN KỸ THUẬT – MUA HÀNG
  0908997823 – 0908997872
  0907204310 – 02873030399

  969,000 1,127,000 

  Trọn bộ phun sương 4 béc SP-75

  969,000 1,127,000 
 • Bo Phun Suong Chuyen Nghiep Gia Re 3 Bec Phun-12%

  Trọn bộ phun sương 3 béc SP-75

  TRỌN BỘ PHUN SƯƠNG ĐẦY ĐỦ PHỤ KIỆN
  Máy bơm phun sương SP-75 24V Smartpumps
  Nguồn điện Adaptor 220V – 24V
  Béc phun sương 3 cái (tuỳ chọn béc số 2 đến số 8)
  Đế gắn béc thằng 1 lổ 2 cái.
  Đế gắn béc cuối 1 lổ.
  Ống phun sương 8mm dài 8 mét.
  Ống nước vào 12mm dài 2 mét.
  Bình lọc nước phun sương.
  Lõi lọc nước phun sương.
  Nối nhanh ống 8mm và 21mm.
  Trọng lượng: 2 Kg
  Bảo hành máy bơm: 6 tháng.
  Bảo hành adaptor: 3 tháng
  Phụ kiện và màng bơm không bảo hành.
  Phân phối: Máy Bơm Mini MBM
  Sản phẩm cao cấp
  Khẳng định độ an toàn, chất lượng sản phẩm với người tiêu dung.
  Hổ trợ kỹ thuật vĩnh viễn.
  TƯ VẤN KỸ THUẬT – MUA HÀNG
  0908997823 – 0908997872
  0907204310 – 02873030399

  959,000 1,089,000 

  Trọn bộ phun sương 3 béc SP-75

  959,000 1,089,000