Keo nến Silicon 10x200mm loại tốt

5.000 

  • Kích thước: 0x200mm
  • Loại keo: Keo silicon
  • Nhiệt độ cần dùng: từ 140 đến 180 độ
  • Thời chờ khô: 21 giây
  • Thời gian định hình: 04 giây
  • Màu sắc: Trắng trong suốt
SKU: KEO-NEN-10-20 Category: Tags: , , , , Xem trên: