Khoá nước bằng đồng

55.000 

Model: Van 1/4
Chất liệu: kim loại
Khoá nước
Răng ngoài 1/4 in
Ren ngoài 13