Nối ống nhanh – đuôi cái

18.000 

Nối ống nhanh đuôi cái
Loại: đuôi cáo nối nhanh
Chất liệu: nhựa ABS
Đường kín ống : 12 mm