Nối ống nhanh vòi Romine – đuôi đực

35.000 

Nối ống nhanh Vòi Romine
Loại: đuôi đực nối nhanh
Khóa nhanh cổ dê
Chất liệu: nhựa và thép cao cấp