Béc Phun Thuốc Tưới Cây

60.000 
1.500.000 
95.000 
60.000 

Béc Phun Thuốc Tưới Cây

Đầu phun thuốc trừ sâu 1 béc inox

35.000 

Béc Phun Thuốc Tưới Cây

Đầu phun thuốc trừ sâu 2 béc inox

40.000 
70.000 
75.000 
50.000 

Béc Phun Thuốc Tưới Cây

Béc phun thuốc trừ sâu 1 lổ

30.000 

Béc Phun Thuốc Tưới Cây

Béc phun thuốc trừ sâu 4 lổ

80.000 

Béc Phun Thuốc Tưới Cây

Bộ cần phun xịt thuốc trừ sâu

200.000