480.000 
440.000 
950.000 
850.000 
1.200.000 
1.500.000 
580.000 
1.450.000 

Hệ Thống Phun Sương

Máy bơm áp lực 24V 138L KERTER 400G

680.000 

Hệ Thống Phun Sương

Máy bơm áp lực 24V 114L KERTER 300G

580.000 

Hệ Thống Phun Sương

Máy bơm áp lực 24V 110L KERTER 200G

520.000