480.000 
440.000 

Công Tắt Cảm Biến Dòng Chảy

Công tắt áp thấp RO 24V – Low Pressure Switch

60.000 
580.000 

Hệ Thống Phun Sương

Máy bơm áp lực 24V 138L KERTER 400G

680.000 

Hệ Thống Phun Sương

Máy bơm áp lực 24V 114L KERTER 300G

580.000 

Hệ Thống Phun Sương

Máy bơm áp lực 24V 110L KERTER 200G

520.000 

Hệ Thống Phun Sương

Máy bơm áp lực 24V 66L KERTER 100G

470.000 

Hệ Thống Phun Sương

Máy bơm áp lực 24V 48L KERTER 75G

440.000 

Hệ Thống Phun Sương

Máy bơm áp lực 24V 36L KERTER 50G

410.000 

Công Tắt Cảm Biến Dòng Chảy

Công tắt áp lực RO 24V – High Pressure Switch

80.000