Van Điện Từ 12V Chính Hãng

Van Điện Từ - Solenoid Valve

Van điện từ 12V 2W-500-50 ren 58mm

1.295.000 

Van Điện Từ - Solenoid Valve

Van điện từ 12V 2W-400-40 ren 46mm

895.000 

Van Điện Từ - Solenoid Valve

Van điện từ 12V 2W-350-35 ren 40mm

795.000 

Van Điện Từ - Solenoid Valve

Van điện từ 12V 2W-200-20 ren 27mm

295.000 

Van Điện Từ - Solenoid Valve

Van điện từ 12V 2W-160-15 ren 21mm

240.000 

Van Điện Từ - Solenoid Valve

Van điện từ 12V 2W-250-25 ren 32mm

355.000 

Van Điện Từ - Solenoid Valve

Van điện từ 2W-40-10 phi 4mm 12V

180.000 

Van Điện Từ - Solenoid Valve

Van điện từ 2W-025-08 phi 2.5mm 12V ren 13mm

140.000 

Phụ Kiện Bơm Nước

Van nước điện từ 12V 24V

140.000